Riga Calling

Victoria Kongresser 0 Comments

Varje år arrangeras JCI konferenser, kongresser och akademier runt om i världen. Bland annat finns det regionskonferenser. En för Asien och Australien, en för Syd- och Nordamerika och för Afrika och en för Europa. Årets europakonferens är i Riga, Lettland. Konferensen börjar tisdagen den 19 juni och slutar officellt på kvällen den 22 juni, men inkluderar även en gratis recensior …

Årsmöte i Köpenhamn

Victoria Kongresser

I år så åker vi över sundet i syd för att hålla vårt årsmöte. JCI Sweden har valt att ha sitt årsmöte i Köpenhamn i samband med JCI Denmarks vårkongresser. Ett studiebesök som bjuder på massor med matnyttiga workshops, intressanta seminarier, ett utökat nätverk och en chans att finslipa danskan. Danskarnas vårkongress börjar den 6 april och slutar den 8 april men…

Letar du nya utmaningar?

Victoria Kongresser, Nyheter, Styrelsen 0 Comments

JCI Sweden, Juniorhandelskammaren, är en träningsorganisation där vi utvecklar oss själva och andra till att bli bättre. Inom organisation finns det massor av projekt- och ledarskapsroller som alla medlemmar är välkomna att ta sig ann, oberoende av vilken förkunskap, utbildning och yrke man har. Inom hela JCI så tillämpar vi regeln one year to lead. Det betyder att man oftast …

Amsterdam 2017: Dutch Habits and Traditions

Victoria Kongresser 0 Comments

  Once you’ve entered the Dutch aircraft on your way to the Netherlands you will be confronted with Dutch habits and traditions. No, the flight attendance will not wear wooden shoes while the pilot is already sky-high before take-off. It’s in the smaller things, with a bit of luck you might get something to eat on the flight, usually a …

Amsterdam 2017: The Dutch language

Victoria Kongresser 0 Comments

As the English would say: Dutch is not a language but an illness to the throat. And you might agree with those gingers on that rainy rock in the Atlantic when you want to pronounce: ‘de geschiedenisschrijver schrijft zijn geschiedenis (the history writer writes its history). Indeed the Dutch language knows a lot of ‘g’ and ‘sch’ sounds, but rest …