Riga Calling

Victoria Kongresser 0 Comments

Varje år arrangeras JCI konferenser, kongresser och akademier runt om i världen. Bland annat finns det regionskonferenser. En för Asien och Australien, en för Syd- och Nordamerika och för Afrika och en för Europa. Årets europakonferens är i Riga, Lettland. Konferensen börjar tisdagen den 19 juni och slutar officellt på kvällen den 22 juni, men inkluderar även en gratis recensior …