JCI Globalt

JCI Göteborg är en del av det världsomspännande nätverket Junior Chamber International, som finns i över 100 länder och har över 200 000 medlemmar. Vår lokala kammare samlas med övriga svenska lokalföreningar i den nationella organisation, JCI Sweden som samordnar verksamheten på en nationell nivå. JCI Sweden är därefter inordnad i JCI internationellt tillsammans med övriga europeiska länder.

Alla länder är organiserade i fyra områden:
– Area A: Afrika och Mellanöstern
– Area B: Asien och Oceanien
– Area C: Nord- och Sydamerika
– Area D: Europa

JCI har sitt högkvarter i St. Louis; Missouri, USA. De länder som har flest medlemmar är USA, Japan och Tyskland. JCI leds av en Världspresident som 2013 heter Chiara Milani och kommer från JCI Italy. Tillsammans med Chiara arbetar fyra områdesansvariga  och 17 regionansvariga  i den styrelse som leder JCI internationellt.

Mer information om JCI i Sverige hittar du på JCI Swedens hemsida.
Mer information om JCI internationellt hittar du på: www.jci.cc