Stipendium

Stipendier för Europa- eller världskongressen 2013

JCI Göteborg ger ut två (2) stipendier á 1500 SEK vilka kan användas för att åka till världskongressen eller europakongressen 2012.

Stipendierna är inte knutna till förstagångs deltagare utan ansökan är öppen för samtliga medlemmar i JCI Göteborg !

Personen i fråga skall:

  • Vara medlem i JCI Göteborg
  • Ge en motivering till varför just du skall få stipendiet.

Ansökan är öppen fram till den sista April men tveka inte att söka redan nu genom att maila: ullrika.sellman@jcisweden.se.

JCI Gata

JCI Gata är ett stipendium som utdelas av JCI Snejden och sista ansökan är 20 april och skickas till anita.thelander@telia.com. Sökande skall vara medlem i JCI inom senatorsföreningens region (Borås, Göteborg).

Det finns 2 stipendier om 4.000:- styck.

Personen i fråga skall:

  • motivera varför Snejden skall ge detta stipendium till honom/henne
  • vara förstagångsdeltagare på en internationell kongress.
  • som motprestation för att få beloppet utbetalt lämna in en skriftlig reseberättelse.

Stipendiet som beviljas kan användas för kongress/ konferens t.o.m. EC 2013.

JCI Snejdens Årsmöte den 17 mars beslutar vem/vilka som får stipendie.