JCI Göteborg

Årets kammare har på ett mycket bra sätt drivit ett stort projekt och flera mindre. Man har haft en framgångsrik medlemsrekrytering, medlemsvård, marknadsföring samt en välfungerad och utvecklad informationsverksamhet. Dess program har varit landets mest omfattande, med innovativa träningar, debating, månadsmöten och kalas. Tack vare detta har man lyckats slå rekord på antal deltagare på ett månadsmöte med 58 deltagare. På både det nationella och internationella planet har kammarens närvaro varit stark med en stor delegation till samtliga konferenser och kongresser.

– JCI Göteborg, Årets kammare i Sverige 2010

Vi finns till för människor mellan 18-40 som vill utvecklas till bättre personer och ledare. Det sker genom projektdrivning, träning, styrelsearbete och nätverkande på lokal, nationell och global nivå.

I Göteborg har vi månadsmöten på Hotel Scandic Crown med inbjuden gästföreläsare. Dessa föreläsningar brukar vara inom ramen för någon av våra fyra ben:

  • personlig utveckling,
  • samhällsengagemang,
  • internationella relationer
  • näringsliv.

Vi driver även ett antal projekt. Däribland Mission Home och vår stolthet, JCI European Academy. Hit kommer årligen70 ledartalanger från 30 europeiska länder för att under 4 dagar drillas i teamwork och ledarskap av några av Europas bästa tränare.

Sedan har vi även debating, ordsporten som gör dig till en bättre lyssnare, säkrare talare och sista ordet i en argumentation.