Styrelsen 2017

Vi är en förening som uppmuntrar stort engagemang från våra medlemmar!  Er du nyfiken, har några funderingar eller förslag, har du bra idéer, insikt eller någon slags feedback för oss…  skicka oss gärna ett mail på goteborg@jcisweden.se

Vill du ta personlig kontakt med någon av oss i styrelsen?  Kontakta den direkt genom mail eller telefon som är ansvarig för det område frågan berör. Vi välkomnar alla samtal.

Vår postadress hittar du längst ner.

Local President / ordförande: Simon Boson
Har du frågor om föreningens ändamål, arbetssätt och styrelsens arbete kontakta mig!
Email: simon.boson@jcisweden.se
Mobil: 070 724 99 95

Local Treasurer / kassör: Robert Klackenborn
Mig kan du kontakta om du är intresserad av att starta ett nytt eller delta i ett befintligt projekt.
Email: robert.klackenborn@jcisweden.se
Mobil: 070 309 0444

Local Past President / 2016 års ordförande: Gerben Doornbos
Mig kan ni kontakta kring diverse frågor om JCI, nationellt eller internationellt.
Email: gerben.doornbos@jcisweden.se
Mobil: 076 797 4946

Vår postadress:
JCI Göteborg
Box 11363
404 28 Göteborg