JCI Sweden är anslutet till världsorganisationen Junior Chamber International, JCI.

JCI har med sina dryga 90 spännande år en lång och fin tradition. Historien tar sin början redan 1915 i USA då den unge ledaren och banktjänstemannen Henry Giessenbier – i sin strävan att bli mer engagerad i medborgerliga rättigheter – startade föreningen Young Men´s Progressive Civic Association (YMPCA) i St Louis, Missouri, USA.

1918 blev YMPCA anslutna till handelskammaren i St Louis och de följande 20 åren spred sig nätverket runt om i världen. Den första föreningen utanför USA startade i Canada 1923 och till Europa kom föreningen med England som första land år 1928.

Den internationella organisationen Junior Chamber International, JCI, skapades i Mexico City 1944 och Raúl Garciá Vidál valdes som världspresident. I Panama City 1946 hölls den första världskongressen. Fram till 1944 gick organisationen under namnet Junior Chamber of Commerce.

Idag finns JCI i 117 länder och har totalt cirka 200 000 medlemmar. De länder med flest medlemmar är USA, Japan och Tyskland. Huvudkontoret ligger i St. Louis; Missouri, USA. Utöver

JCI leds av en världspresident som får hjälp av  fyra utvalda områdesansvariga (Executive Vice President) att leda nedanstående områden. Utöver dessa finns även 17 styrelsemedlemmar med ansvar för olika ämnen.

  • Afrika och Mellanöstern
  • Asien (utom Mellanöstern) och Oceanien
  • Nord- och Sydamerika
  • Europa

 

Läs mer om den internationella verksamheten och organisationen på www.jci.cc.