Varför bli medlem?

För att bli kontaktad av din närmaste lokalkammare om medlemskap, fyll i intresseanmälan under länken ovan.

Vad vinner man på att vara medlem i JCI?
Som medlem i JCI Sweden får du möjlighet att
– Lära dig mer om ledarskap och utveckla din potential som ledare
– Delta i olika träningsprogram för att utvecklas
– Träna projektledning, styrelsearbete och debatteknik
– Pröva nya tankar och idéer och vidga din omvärldskunskap
– Utveckla din initiativförmåga, entreprenörskraft och kreativitet
– Skapa ett nationellt och internationellt nätverk och få vänner över hela världen
– Möta personer som har samma intressen som du själv.

Vilka är det som är medlemmar?
Medlemmarna är mellan 18 och 40 som har intresse för ledarskap, personlig utveckling, internationella relationer och samhällsengagemang och en strävan att bli bättre inom olika områden.

Du kan läsa om vad dagens medlemmar och tidigare medlemmar vunnit på att vara medlemmar på sidorna Medlemscitat.

Många av lokalföreningarna arrangerar informationsmöten som du kan gå på för att få höra vad föreningen gör och vilka projekt man driver. Under rubriken Lokalföreningar i menyn ovan hittar du kontaktuppgifter till din närmaste förening.

Vad är det som krävs för att bli medlem?
De enda krav vi har på dig som vill bli medlem är att du är mellan 18 och 40 år gammal. Du ska också vara intresserad av att utveckla ditt ledarskap och dina entreprenöriella färdigheter. Mest värde av ditt medlemskap får du genom ditt eget engagemang.

 

To be contacted by your nearest local chamber regarding membership, please complete the registration formulary in the link above.

What are your personal benefits of being a member of JCI?
As a member of JCI Sweden, you get the opportunity to
– Learn about leadership and develop your potential as a leader
– Participate in various trainingprograms to develop yourself
– Train project management, board work and debating skills
– Try new ideas and broaden your world knowledge
– Develop your sense of initiative, entrepreneurship and creativity
– Create a national and international network and make friends all over the world
– Meet people who share the same interests as you.

Who are the members?
The members are people between 18 and 40 who have an interest in leadership, personal development, international relations and community involvement and a desire to get better in different areas.

You can read about what the current members and former members benefited from being members on the side Member citations.

Many of the local chambers organize information sessions that you can go on to hear what the association does and what projects that are run. Under the heading Local chambers above you can find contact information for your nearest chamber.

What does it take to become a member?
The only requirement we have for those who want to become a member is that you are between 18 and 40 years old. You shall also be interested in developing your leadership and entrepreneurial skills. Most value from your membership you get if you get involved in meetings, trainings, projects and so on.