Senatorerna har beslutat att utlysa två resestipendier för att bereda nya lovande JCImedlemmar möjlighet att delta i en JCI-kongress under 2012.

Resestipendierna är på 5.000:- vardera och stipendiat kan välja mellan Europakonferensen i Braunschweig, världskongressen i Taipei eller annan internationell JCI-konferens. Stipendiet utbetalas efter den kongress medlemmen deltagit i och presenterat en reserapport till senatorsordföranden.

Ansökan ska vara ordföranden i Senatorsföreningen tillhanda senast den 30 april 2012, signerad av LP. Senatorsstyrelsen behandlar inkomna ansökningar under april, så att beslut om vilka som får stipendierna kan meddelas i början av maj.

Läs mer här: Resestipendium 2012