Det finns på några håll i landet lokala senatorsföreningar. Kontaktpersoner för dessa är:

Göteborgsnejden Bodil Karlsson
Halmstad Peter Olsson
Karlshamn – L.O Smith
Malmö Per Sandrup
Stockholm Torbjörn Berglund
Östergyllen Christer Goldhammer
Uppsala
Nordvästra Skåne
Ystadsenaten Christer Nimbratt