En kort presentation av hela styrelsen finns i Senatorsbrev 5 2016

 Ordförande
#64151 Ann Zimmerman
Malmö, Carlshamn
ann.zimmerman @ gmail.com
 
 Sekreterare
#68357 Janna Ahlström
Linköping/Östergyllen
 
Kassör
#53367 Lars Lorentzon
Falkenberg, Värnamo, Jönköping
 
 Ledamot
#58917 Christina Olausson
Stockholm
 
Vice ordförande
#63881 Ragnar Kåhre
Stockholm, Stockholm City
 
IPP
#51237 Kenneth Andreasson
Åsa/ Snejden