Väx med JCI Stockholm under 2018!

jenniahlstedt Aktiviteter, JCI i Sverige, JCI Stockholm

JCI Stockholms handlingsplan för 2018 har klubbats i ett föreningsstämma och nu är det dags att göra planerna levande – organisera vad vi har tänkt att ha som action, evenemang och framför allt – unika upplevelser!

Vi är en idéell förening av exceptionella människor med unika färdigheter som vi ständigt utmanar genom vår mission. Vi är en idéell förening som genom våra värderingar utför projekt för att nå vår mission och växa som individer.

Våran grund som förening

VisionAtt vara det ledande globala nätverket för ungt engagemang.

MissionAtt erbjuda utvecklingsmöjligheter som stärker unga människor att skapa positiv förändring.

JCI värderingan: Vi tror, 

 • att tron på en gud ger betydelse och innehåll åt livet;
 • att brödraskap mellan människors står över nationell suveränitet;
 • att ekonomisk rättvisa bäst kan uppnås av fria människor och fritt företagande;
 • att styrelseskicket bör grunda sig på lagar och inte individer;
 • att det mest värdefulla på jorden finns i individens personlighet;
 • att tjäna mänskligheten är den viktigaste uppgiften i livet.

JCI Stockholms värderingar

Under 2017 skapades JCI Stockholms egna värderingar under flertals workshops och många medlemmars idéer och diskussioner. Andreas Lindvall ledde utvecklingsarbetet och nu, tillsammans med JCIs värderingar, riktar de alla aktiviteter, projekt och styrelsearbetet som händer i vår lokalförening.
Lära

Våra medlemmar ska utvecklas. Var dig själv – våga prova nytt, våga misslyckas – vi lär från våra och andras misstag.

Ledarskap

JCI Stockholm ska leda samhället framåt och våra medlemmar ska utveckla sina personliga ledaregenskaper.

Utmaning

Det du lägger in är det du får tillbaka. Extraordinärt inlägg, ger extraordinärt resultat.

Kvalitet

Det vi gör ska präglas av kvalitet över kvantitet och skapa stolthet med våra resultat.

Skratt

Att vara medlem är ett fritidsintresse som ska vara inspirerande och sprida glädje i gemenskap.

Mål för lokalföreningen 2018

 • Vi är 25 medlemmar den 1 december 2018.
 • Vi utför två projekt som utvecklar våra medlemmar och inspirerar nya medlemmar genom att ha ett tydligt syfte och mål.
 • Vi erbjuder sex unika upplevelser över året.
 • Alla medlemmar organiserar en upplevelse var.
 • Ekonomin är i ordning.

Väx med oss! JCI – Nätverket för ungt engagemang.