Medlemsprocess i JCI Stockholm

jenniahlstedt Okategoriserade

JCI Stockholm har aktiverat medlemsrekrytering och vi skapade en medlemsprocess för att ta hand om alla nya intressenter, bjuda dem in och presentera JCI så att genom gästmedlemskapet får de se, vad det är för en förening och rörelse som skapar bättre ledare, positiv påverkan i samhället samt globalt nätverk av liktänkande vänner.

Här är korta enkla steg som också du kan tipsa till din vän som skulle kunna nytta av JCI:

 * En ny intressent fyller i intresseanmälan. Lokalpresident Andreas Lindvall tar kontakt via e-post och bjuder intressenten in till vårt nästa evenemang samt skriver lite info om JCI. Påminnelse och personlig kontakt hjälper till att få personen på plats att träffa också andra.

** I första evenemanget alla presenteras till varandra. Mer information om JCI och alla får berätta, varför de kom med till JCI i början (några event deltagare kanske även tiotals åren sedan!). Intressent kan bli gästmedlem efter detta första evenemang. (2018 är det bestämt att medlemsavgift för gästmedlemmar är 0kr!)

*** Gästmedlemmar bjuds in till JCI Stockholms egna Facebook-grupp samt presenteras i nästa månatliga nyhetsbrevet.

**** Om gästmedlem inte än har deltagit i en Start träning, är det dags att organisera en sådan så snart som möjligt. (Nästa möjlighet är nu på fredag 13 april!)

Krav att kunna bli en äkta medlem:

  • Deltagandet i en Start träning
  • Delta och ta lite ansvar i en projektgrupp (inom 1-3 månader)
  • Delta i ett annat JCI-evenemang som kan även vara organiserats utanför JCI Stockholm; någon annan JCI-lokalförening i Sverige, nationellt eller internationellt evenemang (inom 1-3 månader)
  • Betala gästmedlemsavgift (under 2018 alltså 0kr).

***** JCI Stockholm styrelsen gör beslut om medlemskapet efter alla krav har fyllts. Efter det kommer det medlemsavgift att betala (2018 är det 900kr), medlem får rättigheten att rösta i föreningsstämmor, möjligheten att använda fö[email protected] epost adress, inbjudan till Slack kommunikationskanal samt nya medlemmar presenteras i månatliga nyhetsbreven.

Om du har frågor kring medlemsprocessen, kontakta gärna Andreas Lindvall, Per Rylander eller Jenni Ahlstedt.

Mer information som en ny intressent kan läsa redan innan första träff:
JCI Stockholm: www.jcisweden.se/stockholm
JCI Sweden: www.jcisweden.se
JCI internationellt: www.jci.cc
JCI Stockholm i Facebook: https://www.facebook.com/jcistockholm/