Medlemsnivåer

Intressent
Som intressent får man gratis chansen att vid ett tillfälle prova på vad JCI är för organisation och om det är något man vill engagera sig inom. Man fyller då i en intressentanmälan vid registrering av aktiviteten man vill närvara på. Därefter detta behöver man bli gästmedlem och därefter ordinarie medlem.

Gästmedlem
Som gästmedlem får man delta i alla lokala aktiviteter och kan engagera sig i projektarbeten. Som gästmedlem får du även delta på träningar. Man kan dock inte söka stipendier, sitta i styrelsen och har heller ingen rösträtt vid års och valmöten i föreningen.
Gästmedlemskapet varar maximalt i 3 månader och kostar 300:-

Medlem
Medlemskap är något du erbjuds efter att ha visat engagemang i föreningen genom att delta i projekt och aktiviteter. Som medlem har du full tillgång till JCIs aktivitetsutbud och har rabatterade priser på träningar. Du kan delta på nationella och internationella kongresser, kandidera till styrelsen och rösta på föreningsmöten. Därtill kan du kandidera till stipendier och bidrag.
Medlemskapet är per kalenderår och kostar 900:-

Studerandemedlem
För att få vara studerandemedlem skall du uppvisa intyg för heltidsstudier.
En studerande medlem har samma förmåner som fullvärdiga medlemmar har.
Studerandemedlemskapet är per kalenderår och kostar 500:-

Alumnimedlem
Tidigare medlemmar i föreningen och som vill fortsätta att vara aktiva men passerat 40 år har möjlighet att bli alumnimedlem (stödmedlem). Man har då möjlighet att närvara vid föreningens lokala aktiviteter och evenemang. Som alumnimedlem i föreningen har man dock ingen möjlighet att innehav ansvarsposition, söka stipendier, rösta vid valmöten eller årsmöten. Alumnimedlem kan även välja att vara alumnimedlem internationellt inom JCI mot ytterligare avgift till JCI Internationellt.
Alumnimedlemskapet är per kalenderår och kostar 500:-

 

Vi uppmuntrar er att be er arbetsgivare betala er medlemsavgift då detta är en träningsorganisationen där du som medlem skall utvecklas och därför något som också då gynnar din arbetsgivare. Vid frågor om fakturor och medlemsnivåer ovan kontaktar ni vår kassör.