JCI i Sverige

JCI är representerat runtom i Sverige genom ett flertal lokala JCI föreningar som alla är anslutna till JCI Sweden, alla JCI lokalföreningar runt om i världen leds genom samma vision och mision som JCI internationellt. Det som skiljer de olika lokalföreningarna åt är hur man väljer att implementera visionen och misionen vilket styrs av medlemmarna i varje lokalförening.

JCI Sweden representerar JCI lokalföreningarna inom JCI internationellt genom att driva de frågor och ståndpunkter som beslutas gemensamt av lokalföreningarna, samt JCI Sweden samordnar projekt, aktiviteter och andra frågor som rör alla eller flertalet av lokalföreningarna i Sverige.

Medlemmarna i styrelsen för JCI Sweden är valda av lokalföreningarna, styrelsen medlemmar är i sin tur medlemmar i den lokalförening som finns närmast den ort där de bor.

För mer information om JCI Sweden och de olika lokföreningar som finns i Sverige kan du besöka JCI Swedens webbsida. Om det inte finns en lokalförening nära dig rekommenderar vi att du kontaktar styrelsen i JCI Sweden för att se om fler är intresserade på din ort att vara med i JCI samt att du kan få information om hur du är med och startar upp en JCI lokalförening på din ort.