Internationellt

JCI är en internationell organisation med ungefär 5 000 lokalföreningar över hela världen och även om vissa saker skiljer sig åt (till exempel hur man blir medlem) arbetar vi alla med samma mål i sikte, erbjuder samma officiella kurser och vi är alla medlemmar av JCI. Något av det bästa med JCI är just det internationella nätverket och de upplevelser man får genom sina resor och som medlem kan du delta i evenemang över hela världen. Det finns kurser, workshops, utbyten, utbildningar och konferenser av olika slag. Här är några exempel:

Konferenser
Varje år, oftast i maj–juni, hålls det en Europakonferens (förkortas till EC – European Conference) för alla JCI-medlemmar i Europa. I slutet av året, oftast i november, hålls världskongressen (förkortas till WC – World Congress). På konferenserna är det ett fullspäckat program med kurser, föreläsningar, mästerskap (i exempelvis debating och public speaking), utflykter och möten. Generalförsamlingen har möten och där kan vem som helst titta in och se vad som sker. Det är middagar och fest om kvällarna och konferensen avslutas alltid med en galamiddag. Det är ett perfekt tillfälle att lära känna deltagare i andra delar av världen. Det är intensivt och lärorikt men framförallt väldigt roligt.

Twinning
Det finns som sagt ca 5 000 lokala JCI-föreningar (eller kammare, som det också kallas) i världen och JCI Stockholm är en av dessa. För att utbyta erfarenheter och verkligen utnyttja det internationella nätverket kan lokalföreningar ingå twinningavtal med lokalföreningar i andra länder och därigenom förbinda sig att mer aktivt nätverka med just den lokalföreningen. JCI Stockholm har twinningavtal med JCI Mariehamn och JCI Helsingfors i i Finland, JCI Frankfurt i Tyskland, JCI Toompea i Estland, JCI Hiroshima i Japan och JCI London i Storbritannien.

Global Partnership Summit
Under Global Partnership Summit träffas människor från olika delar av samhället – politiker, representanter från affärsvärlden och det civila samhället – tillsammans med JCI-medlemmar, för att diskutera lösningar på vår tids problem. Detta evenemang sker varje år och är en unik möjlighet för unga människor att påverka framtiden.

European Know-How Transfer
Är du intresserad av politik och EU har du en möjlighet att åka till Bryssel och vara med bakom kulisserna via European Know-How Transfer. Under detta evenemang får man träffa ledamöterna i Europaparlamentet samt representanter från EU-kommissionen. Som deltagare får man chansen att följa en parlamentsledamot i det dagliga arbetet samt delta i diskussioner och föreläsningar. Det är en möjlighet att nätverka, utbyta erfarenheter och öka förståelsen för både politiskt arbete inom EU och andra människor.

Ledarskapsutbildningar
Som JCI-medlem får du möjlighet att delta i diverse utbildningar. I Sverige arrangeras årligen European Academy utanför Göteborg, som är en mycket omtyckt ledarskapsutbildning. Andra ledarskapsutbildningar är exempelvis LEAP i Storbritannien, Nordic Academy i Norden och JCI Academy i Japan.

Crayfish Conference
En av de äldsta evenemangen i JCI står Sverige för. Sedan 1957 har det arrangerats en internationell kräftskiva i Halmstad. JCI-medlemmar från alla möjliga håll och kanter kommer till södra Sverige andra helgen i augusti för att ta del av en typisk svensk kräftskiva och kanske spela lite golf samt workshoppa lite.

Ta chansen att uppleva hela JCI. Lokalt, nationellt och globalt. Om du vill läsa mer om aktuella evenemang kan du läsa på JCI:s officiella evenemangssida.