JCI och FN

Sedan 1954 har JCI haft ett konsulterande partnerskap med FN inom speciella områden. Sedan 2011 har JCI status som generell rådgivande organisation till FN, något som är reserverat för stora globala NGOs där JCI är en av ungefär 150 organisationer som har denna status hos FN. JCI är den enda organisationen utanför FN som har rätten att använda FN:s vapensköld i sin logotype.

JCI arbetar med ett flertal av FN:s organ för att arbeta mot gemensamma mål för att skapa en bättre framtid. Sedan 2003 har ett stort fokus legat på att bidra till att nå FN:s millenniemål.

Som medlem i JCI har man en unik möjlighet att delta i FN:s arbete genom den årliga ”JCI Global Partnership summit” på FN-högkvarteret i New York, USA. Under denna årliga träff arbetar FN och JCI tillsammans med frågor om hur vi ska nå de satta målen.

JCI Stockholm har genom sina aktiviteter deltagit i Nothing But Nets (ett program för att bekämpa malaria) och bidragit till att familjer i malariadrabbade länder har fått både malarianät samt utbildning om dessa nät och om malariasjukdomen. JCI Stockholm fick under 2014 utmärkelse för detta i bronsnivå.

JCI Net Impact Award

Vill du som vi vara med och skapa en bättre värld och kunna vara med och påverka FN:s arbete? Bli medlem i JCI Stockholm idag här.