Partners

JCI har diverse partners och sponsorer på internationell, nationell och lokal nivå. Internationellt samarbetar JCI med FN och därigenom UNICEF.

AIESEC
nationell nivå samarbetar JCI Sweden med AISEC som är världens största organisation för utbytesprogram för studenter. JCI och AIESEC International ingick samarbetsavtal i november 2003. I april 2004 bestämde sig JCI Sweden och AIESEC Sweden för att samverka nationella och lokalt i Sverige genom ett samarbetsavtal. Detaljer i samarbetet beskrivs i en aktivitets- och handlingsplan som förnyas halvårsvis.

Gunden i denna samverkan ska vara följande:

  • Sprida information om respektive verksamhet
  • Uppmärksamma samarbetet på respektive hemsidor, tryckt material etc
  • Nationella representanter bjuds in till respektive nationella mötesplatser
  • Lokala samarbeten på orter där både JCI och AIESEC är representerade
  • Utbyta relevant information, t.ex. handlingsplaner och verksamhetsberättelser
  • JCI bistår med tränare/talare och förmedlar kontakter till traineeships för AIESECS medlemmar
  • AIESEC informerar de medlemmar som lämnar AIESEC om möjligheten till medlemskap i JCI

 

partners_svenska_handelskammaren

Stockholms Handelskammare
lokal nivå samarbetar JCI Stockholm med Stockholms Handelskammare, en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och att verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. JCI Stockholm har en plats i fullmäktige hos Stockholms Handelskammare. För medlemmar i JCI Stockholm finns ett erbjudande om medlemskap hos Stockholms Handelskammare som privatperson för endast 500 kronor (ordinarie pris är 3500:-). Detta unika erbjudande att gå med som privatperson kan inte fås någon annanstans.

 

TopLogo_n35x984Scandic Anglais
JCI Stockholm har under 2015 ett samarbete med Scandic Anglais vid Stureplan. Scandic Anglais sponsrar oss med lokaler och det är där vi håller de flesta av våra meetups.

Nya partners och projekt
Inom JCI Stockholm är vi öppna för olika typer av samarbeten. Det är vår förhoppning att få igång samarbeten, partnerskap och projekt som spänner över flera ”världar”. Så länge det finns en ”win-win-situation” är vi beredda att lyssna till olika typer av förslag. Hör gärna av dig till oss!