Styrelsearbete

En styrelse kan se ut på lite olika sätt men den ska åtminstone ha följande fasta positioner:
Lokalpresident (Local President, förkortas LP)
Föregående års lokalpresident (Local Past President, förkortas LPP)
Kassör (Treasurer)
Sekreterare (Secretary)

Ofta brukar styrelsen även ha en vice lokalpresident (Deputy President, förkortas DP) som förväntas ta över som lokalpresident nästa år.

Andra ansvarsområden kan exempelvis vara:
Informationsspridning
Tillväxt
Marknadsföring
Medlemskap
Internationella relationer och aktiviteter
Sponsorer

Styrelsen röstas igenom vid ett valmöte som äger rum under hösten före det aktuella året. Styrelsen utnämns alltså på hösten och påbörjar sitt arbete 1 januari påföljande år. Det är upp till LP:n hur hen vill lägga upp rollerna och ansvarsområdena och ska vid valmöte helst kunna presentera en idé om planer för det kommande året.

One Year to Lead
Tanken för styrelsearbete inom JCI är att så många som möjligt ska få en möjlighet att vid något tillfälle vara en del av en styrelse. Därför använder vi oss av principen ”One Year to Lead” som helt enkelt innebär att man endast sitter på en position i ett år. Som DP förväntas man ta ett steg upp till LP följande år samt vara LPP (Local Past President) året därpå. Det blir på så vis ett treårsåtagande. Principen med ett år gäller även andra positioner men det finns inget treårssystem på samma vis.

Grundprincipen för styrelsearbete inom JCI är densamma på alla nivåer – lokalt, nationellt och internationellt. Kärnpositionerna är de samma och alla sitter enbart i ett år. One Year to Lead-principen kan kringgås i undantagsfall, om det exempelvis inte finns någon som kan fylla positionen ett år eller liknande.