Verksamhetsområden

JCI har fyra verksamhetsområden, vad vi internationellt kallar för ”areas of opportunity”:

[vc_column width=”1/1″]

COMMUNITY – Samhällsengagemang

JCI vill ta ansvar för en positiv utveckling av samhället. Vi betonar vikten av att värna om miljön, ta ett socialt ansvar samt att aktivt driva frågor för framtiden. Vi bidrar också genom att genomföra samhällsinriktade projekt och seminarier.

Exempel: Projekt, debatter och seminarier.

 

[vc_column width=”1/1″]

INTERNATIONAL – Internationella relationer

JCI ingår i ett omfattande internationellt nätverk. Vi vill öka förståelsen mellan olika kulturer och bidra till att utveckla vårt globala samhälle. Vi driver internationella projekt och stimulerar det internationella nätverket.

Exempel: Internationella kongresser, besök, internationella projekt, internationella träningar och twinningevent.

 

[vc_column width=”1/1″]

INDIVIDUAL – Personlig utveckling

JCI erbjuder möjligheter till personlig utveckling genom praktisk ledarskapsträning i olika sammanhang.

Exempel: Seminarier, föredrag, mentorskap, projektledning, styrelsearbete samt kurser i säljteknik, presentationsteknik, retorik och debatteknik, team skills och konflikthantering.

 

[vc_column width=”1/1″]

BUSINESS – Affärsverksamhet och entreprenörskap

JCI erbjuder ett kvalificerat nätverk och möjlighet att till en låg kostnad ta del av trender inom entreprenörskap och ledarskap samt internationella affärskontakter.

Exempel: Affärsmässiga nätverk, seminarier, frukostmöten, studiebesök, erfarenhetsutbyte och företagsspel.