Debating är en rolig tävlingsform i konsten att övertyga och argumentera. Två lag tävlar mot varandra kring ett tilldelat ämne, där det ena laget är för och det andra emot. De som är skickligast på att argumentera sin sak vinner. Man bedöms efter argumentens innehåll, argumentationens strategi och sitt framförande.

Genom Debating lär du dig att på ett bättre sätt framföra ditt budskap på ett analytiskt och retoriskt sätt. Du bygger upp självförtroende och lär dig att på ett korrekt sätt framföra dina åsikter både verbalt och kroppsligt, samt att du övar upp din förmåga att lyssna och förbättrar dina färdigheter i att ge kritik. Då man argumenterar både för och emot olika ämnen blir man mer nyanserad och objektiv i sina bedömningar av problem, synsätt eller åsikter.

Det finns möjlighet att tävla i debating på både nationella och internationella JCI evenemang.

 

 

 

Debating is a form of competition in the art of persuasion and argument. Two teams compete against each other on an assigned topic, where one team is for and the other against. Those who are most skilled at arguing their case wins. The temas are judged based on their argument content, argumentation strategy and its performance.

By Debating you learn how to better convey your message in an analytical and rhetorical manner. You build up confidence and learn how to properly express your opinions, both verbally and physically. You practice your listening skills and improve your skills in giving criticism. As the participants argue both for and against various substances they become more nuanced and objective in their assessments of the problems, perspectives or opinions.