Public Speaking är ett världsomspännande JCI-program som ger medlemmar möjlighet att träna sina färdigheter i att hålla tal offentligt i ett förutbestämt ämne. JCI Sweden uppmuntrar sina medlemmar att delta i den nationella tävlingen med målet att Sverige skall kunna skicka deltagare till den internationella tävlingen, på Europanivå, och förhoppningsvis gå vidare till världstävlingen.

JCI World Public Speaking Championship erbjuder medlemmar en unik möjlighet att träna och visa upp sina färdigheter och sprida sina ideér till andra medlemmar inom ett specifikt ämne.

En tävling i detta fordrar en speciell talteknik och utmanar deltagarna att komma med kreativa ideér på ett lättförståeligt och fängslande sätt. Varje välförberett tal skall ha en inledning som fångar publikens intresse, en avhandling som för fram talarens budskap och en kraftfull avslutning som summerar talarens argument.

Tävlingen är avsedd att ge de bästa talarna en möjlighet att kämpa vidare och få mer uppmärksamhet och en större utmaning.  De nationella tävlingarnas vinnare uppmuntras att delta i tävlingen vid respektive areakonferens. Vinnaren från respektive areakonferens förväntas sedan representera sin area i finalen i JCI World Public Speaking Championship på JCI världskongress innevarande år.

 

 

Public Speaking is a worldwide JCI program that gives members the opportunity to train their skills in talking in public about a specific subject. JCI Sweden will encourage members to join the national competition to be able to attend the world championship.

The JCI World Public Speaking Championship offers members a unique opportunity to exercise and showcase their abilities and to share ideas on issues of particular importance to fellow members.

A speech competition requires a special kind of public speaking, challenging participants to express creative ideas in a clear and captivating manner. Every well-prepared speech should have an introduction that captures the attention of the audience, a body featuring the speaker’s message, and a powerful conclusion summarizing the speaker’s arguments. 

The competition is intended to give the finest speakers an opportunity to compete for greater recognition and challenge. National contest winners are encouraged to compete at the JCI Area Conferences. The winner from each JCI Conference is then expected to represent his or her Area in the final round of the JCI World Public Speaking Championship at the JCI World Congress.