Foto: Tobias Engström

Vad skulle du vilja lära dig och bli bättre på?
Vi erbjuder sina medlemmar kompetensutveckling till självkostnadspris!
Här får du en möjlighet att växa och hitta verktyg och utveckla dig själv och andra utan att behöva blanda in arbetsgivare.

Genom Training Institute (TI) får du som medlem kunskapen för att sätta ihop din egna utbildning och möjligheterna att hålla egna kurser. Skolan organiserar alla tränare, som kurshållarna kallas inom JCI, och arrangerar även officiella och nationellt framtagna utbildningar.

Kontakta styrelsen träningsansvarig för att veta mer om utbildningarna vi arrangerar och hur du går tillväga för att sätta ihop din egen kurs.

Jag kan se två viktiga dimensioner där JCI haft en påverkan på mitt liv: personligt och professionellt. Gränsdragningen är givetvis ej helt klar utan det finns ju i mångt och mycket ett samspel.

På det professionella planet så har jag kunnat växa in i en ledarroll på mitt arbete via JCI. Parallellt med att jag utvecklats på jobbet har jag fått stöd och träning inom JCI. Jag är i dagsläget chef för en enhet på tio personer, ett uppdrag jag förmodligen ej axlat om det ej vore för mina erfarenheter inom JCI.

Även om jag på intet sätt vill förringa de föreläsningar och seminarier jag kommit i åtnjutande av via JCI (dessutom till bråkdelen av de pris de betingar på marknaden) så är det ändå den praktiska ledarskapsträningen som givit mest. Att få utöva ledarskap inom styrelse och projekt på det lokala, nationella och europeiska planet ger en insikt som ingen renodlad ledarskapsutbildning kan ge i sig själv.

Mitt motto som medlem är att ”ju mer du ger, desto mer får du tillbaka” och det har visat sig vara sant.

- Peter Ljungman, Medlem i JCI Halmstad sedan 1998
Administrativ chef vid arbetslivsförvaltningen, Halmstads kommun