Lösningen till alla världens problem är bättre ledarskap

JCI utvecklar ledarskap

Vi är ett nätverk av unga ambitiösa människor som utmanar dig att skapa din framtid

Det behövs mer än enbart teori för att forma framtidens ledare

Vi tror det behövs mer än ledningsteorin för att bygga framtidens ledare. Här kommer du att arbeta med ledningen i praktiken och bygga konkret erfarenhet som du kan använda i ditt privata och professionella liv.

Som medlem i JCI har du möjlighet till ledande positioner i projekt och förening – på lokal, nationell och internationell nivå. JCI erbjuder en unik kombination av utbildning, nätverkande, sparring och praktisk ”learning by doing”, vilket ger dig de bästa förutsättningarna att utvecklas som ledare.

Vi tror att genom att skapa bättre ledare får vi ett bättre samhälle.

Vår metod

Varje sak vi gör är ett eget projekt som ger en möjlighet att utöva ledarskap. Den första är att utveckla den lokala föreningen. Därefter fylls föreningen på med allt från små projekt som att arrangera nästa möte till större aktiviteter som en näringslivsgala med 800 gäster eller internationell ledarskapsakademi som samlar deltagare och organisatörer från 30 länder.

Genom engagemang i aktiviteter som sträcker sig från hållbar utveckling till internationella projekt, tar vi ansvar för våra samhällen samtidigt som vi utvecklar oss själva genom att mötas, lära och öva.

Projekt

Kan man leda ett projekt kan man leda vad som helst, därför driver JCI projekt som utvecklar vårt samhälle.

Alla våra aktiviteter drivs som små projekt som ger en möjlighet att utöva ledarskap och träna förmågor i ex målsättning, samarbete, förändringshantering feedback och utvärdering.

Facilitering

JCI håller utbildningar, workshops och möten om ledarskap. För att utveckla dina ledarförmågar förväntas du hjälpa att facilitera och hålla i dessa utbildningar och workshops.

Du får chansen att öva kommunikation, presentationsteknik, mötesledning, coachning och mycket mer.

Nätverk

I JCI kommer du att ingå i ett nätverk av unga människor med en bred yrkesbakgrund och från en mängd olika branscher.

Vi samlas lokalt, nationellt och internationellt för att möta andra människor och utbyta erfarenheter men också för att ha det rejält roligt tillsammans.

Du skapar din framtid och tillsammans skapar vi ett bättre samhälle. 

Berättelsen om JCI

Junior Chamber International, förkortat JCI, eller Juniorhandelskammaren på svenska, är en ideell förening vars verksamhet byggs av dess medlemmar. Föreningen är öppen för drivna medlemmar mellan 18 och 40 år som vill vara med att bidra till föreningens, samhällets samt sin och de andra medlemmarnas utveckling.

JCI startade i St Louis, Missouri, USA 1915. St Louis vid den här tiden var en stad som var på topp. Man hade just arrangerat både OS och världsutställning. Det var i denna känsla av att allt var möjligt som gnistan tändes.

Grundaren, Henry Gissenbier, samlade vänner och vänners vänner för att skapa något som han beskrev med orden ”one grand body with that great purpose of fellowship, advancement and everything that will make a good boy a better boy, a good student a more proficient scholar and a good citizen a better citizen”. Young Men’s Progressive Civic Association grundades den 13 oktober 1915, och döptes 1918 om till “Junior Chamber of Commerce”.

Idén spreds över världen och 1944 hölls det första officiella internationella kongressen i Mexico City.

De internationella stadgarna inleds med följande text:
We young men of the world gathered at this Congress,
Conscious of the fact that adequate civic training of young men will enable them to exercise decisive influence in the just solution of the problems of humanity,
Determined to shield future generations from unhappiness brought about by misunderstanding among men and anxious to promote the well-being and progress of all peoples,
Resolve to unite our efforts by constituting an international association of Junior Chambers.

Till Sverige kom JCI 1953. Sverige har under åren haft flera bidrag till den internationella organisationen, bland annat den första kvinnliga delegaten.

Läs mer på den internationella organisationens hemsida https://juniorchamber.international

Kontakta oss

Kontakta oss via sociala media

Eller skicka via epost

info (at) jcisweden . se