Utlägg

Här kan du ladda ner en mall för dina utlägg du haft för JCI Göteborg. Dokumentet samt orginal kvitton ska lämnas till kassören eller skickas till JCI Göteborg, Box 11363, 404 28 Göteborg.

Mall – Utlägg JCI Göteborg (PDF)