Bli medlem

JCI ger möjlighet att utveckla ledarskap, socialt ansvarstagande, entreprenörskap och ett personligt nätverk. Detta sker genom att alla medlemmar får vara med, delta och arrangera aktiviteter. Som medlem är du alltid välkommen på det som anordnas över hela världen.

Intressent
Som intressent får du gratis chansen att vid 2-3 tillfällen se vad JCI är för något. Som intressent kan man inte delta i föreningens träningar/utbildningar. Föreläsningar är du välkommen på.

Medlem
Som medlem har du full tillgång till JCI:s aktivitetsutbud och har rabatterade priser på träningar/utbildningar. Du kan delta på nationella och internationella kongresser/konferenser, kandidera till styrelsen och rösta på föreningsmöten. Därtill kan du kandidera till stipendier och bidrag. Medlemskap i JCI Halmstad kostar 750 kr/kalenderår.

Studerandemedlem
En studerande medlem har samma förmåner som medlemmar. För att få vara studerandemedlem måste du kunna uppvisa intyg för heltidsstudier. Studerandemedlemskapet betalas kalenderårsvis och kostar 500 kr. 

Bli medlem nu så missar du inte alla trevliga tillställningar!