Om JCI Malmö

JCI Malmö är en del av det världsomspännande nätverket Junior Chamber International, som finns i över 100 länder och har 170 000 medlemmar. JCI finns till för människor som vill utvecklas till ledare och entreprenörer. Det sker genom projektdrivning, träning, styrelsearbete och nätverkande på lokal, nationell och global nivå.

I Malmö har vi månadsmöten med inbjuden gästföreläsare eller kortare workshop. Dessa föreläsningar och workshops hålls inom ramen för våra fyra verksamhetsområden: Personlig utveckling, Samhällsengagemang, Internationella relationer och Affärsverksamhet och entreprenörskap. Vi driver även större projekt och erbjuder heldagsutbildningar. Utöver det har vi även återkommande sociala träffar och fester.

På den nationella nivån arrangeras årligen Nationalkongressen (NK), Vårkongressen (VK), Nationell Kick-off (NKO), och JCI Halmstad bjuder varje år till Kräftskiva. På den internationella nivån hålls Europakongress och Världskongress.

JCI Malmö bildades 1960 som den femte lokala kammaren i Sverige. Kammarens första ordförande var Sture Gustafsson.
1964 arrangerade Malmö den första svensk-tyska Handelskonferensen med temat ”Sverige och Tyskland som marknad”. Denna Handelskonferens lever än idag under annat namn, Baltic Conference, som är ett twinningsamarbete mellan JCI Malmö, JCI Lübeck, JCI Kiel, JCI Köpenhamn, JCI Wonderful Copenhagen och JCI Helsinki.

Om det här låter intressant bege dig då till sidan om medlemskap som du hittar i menyn ovan.