Förkortningar

Inom JCI används en hel del förkortningar. Förhoppningsvis hittar du den du söker här:

DP Deputy President, nationell ställföreträdande ordförande
EC European Conference, JCI:s årliga Europakonferens i juni
ECM European Capital Meeting, mötesplats för Europahuvudstädernas kamrar
EDC European Development Council, stödjer och stöttar nya och små NOMs i Europa
EVP Executive Vice President, nationell eller internationell vice ordförande
EVP-B Executive Vice President for Business, näringslivsansvarig
EVP-O Executive Vice President for Organisation, medlemsansvarig
EVP-T Executive Vice President for Training, träningsansvarig
GA General Assembly, generalförsamlingen, högsta beslutande organ
GLC General Legal Counsel, juridisk rådgivare
IAC International Affairs Commission, internationella kommittén
IPP Immediate Past President, föregående års nationella ordförande
JCIEA Junior Chamber International European Academy,
JCI Junior Chamber International
LD Local Director, lokal styrelseledamot
LDP Local Deputy President, lokalföreningens ställföreträdande ordförande
LIO Local Information Officer, lokal informationsansvarig
LOM Local Organisation Member, lokalförening, kammare
LP Local President, kammarordförande
LPM Local Program Manager, lokal programansvarig
LPP Local Past President, föregående års kammarordförande
LS Local Secretary, kammarens sekreterare
LT Local Treasurer, kammarens kassör
LTS Local Training Seminar, utbildning för kammarens förtroendevalda
LVP Local Vice President, lokal styrelseledamot
LWM Local Webmaster, ansvarig för kammarens hemsida
MC Master of Ceremony, kammarens klubbmästare
NIO National Information Officer, nationellt informationsansvarig
NK Nationalkongress
NKO Nationell Kick-off
NOM National Organisation Member, nationell förening
NP National President, nationell ordförande
NT National Treasurer, nationella föreningens kassör
NTS National Training Seminar
RC Regional Chairman, regionsordförande
TOYP The Outstanding Young Persons Program
VK Vårkongress
VP Vice President, nationell eller internationell styrelseledamot
WC World Congress, JCI:s årliga världskongress i november
WP World President, JCI-presidentens tidigare titel