Om oss

Junior Chamber International (JCI) Sweden är del av en internationell, ideell, medlemskapsorganisation bestående av 200,000 unga människor mellan 18 och 40 år. Det finns 5000 lokala organisationer i mer än 110 länder runtom i världen. Vi erbjuder bland annat utbildningar inom personlig utveckling och ledarskap.

Årligen arrangeras en mängd nationella och internationella kongresser, workshops, föreläsningar, seminarier, utbildningar. JCI är religiöst och politiskt obunden, och får människor att växa och bli bättre, eller ”Be Better” som är vår utgångspunkt inom JCI.

JCI är en ideell organisation. Det betyder bland annat att vi inte styrs av vinstintressen. Vår utgångspunkt är istället åtaganden utan ekonomisk vinning, gärna kopplat till ett samhällsengagemang. Vi utgår också ifrån att allt är möjligt och att man alltid kan bli bättre. Det är med den inställningen JCI har lyckats etablera sig så starkt världen över.

 

JCI Mission
JCI ska erbjuda utvecklingsmöjligheter som stärker unga människor att skapa positiv förändring.

JCI Vision
JCI ska vara det främst globala nätverket för aktiva medborgare.

JCI Sweden Mission

Erbjuda utvecklingsmöjligheter – via utbildningar och praktiskt lärande i projekt- och ledarskapsroller – som möjliggör för unga att stärka sig själva, ta mer ansvar och skapa positiv förändring.

JCI Sweden Vision

Ett Sverige fyllt med medvetna, kompetenta och ansvarstagande ledare som aktivt bidrar till ett bättre samhälle