JCI Örebro

”JCI encourages us to seek excellence, and to be an example for the world to follow”

– Kevin Culliane
(JCI World president 2005)

Junior Chamber International (JCI) är en internationell organisation för ledare och entreprenörer i åldern 18-40. Med cirka 200 000 medlemmar uppdelade på 5000 lokalkammare i 120 länder är JCI världens största organisation för träning inom ledarskap och personlig utveckling.

JCI ÖREBRO
JCI Örebro grundades år 1966 och har idag ett antal medlemmar och senatorer (invalda livstidsmedlemmar) i flera olika branschen och positioner.

VAD VI GÖR
Årligen arrangerar JCI en mängd nationella och internationella kongresser, workshops, föreläsningar, seminarier, utbildningar och träningstillfällen. Vi erbjuder träning i bl. både styrelsearbete och projektledning på helt unika vilkor. Grundsynen inom JCI är att vi är en förening som får människor att växa och bli bättre, eller ”Be Better” som är vår utgångspunkt inom JCI.

JCI är en ideell organisation vilket betyder bl.a. att vi inte styrs av vinstintressen. Vår utgångspunkt är istället åtaganden utan ekonomisk vinning,gärna kopplat till ett samhällsengagemang som kommer våra medlemmar och samhället i stort till nytta. Vi utgår också ifrån att allt är möjligt och att man alltid kan bli bättre. Det är med den inställningen JCI har lyckats etablera sig så starkt världen över.

Vision
JCI skall vara det ledande globala nätverket för unga aktiva medborgare.

Verksamhetsidé
JCI skall erbjuda utvecklingsmöjligheter som stärker unga människor att skapa
positiv förändring.

Verksamhetsområden
JCI verkar inom följande 4 områden:

– Affärsverksamhet och entreprenörskap

– Samhällsengagemang

– Personlig utveckling

– Internationella relationer

 

JCI INTERNATIONELLT
JCI grundades i USA 1915 och firar alltså 100 års jubileum 2015. JCI har ett samarbete med FN där ambitionen är att utrota Malaria i projektet Nothing but Nets.

Alla länder eller National Organization Members (NOM) är organiserade i fyra områden:

– Area A: Afrika och Mellanöstern

– Area B: Asien (utom Mellanöstern) och Oceanien

– Area C: Nord- och Sydamerika

– Area D: Europa

I varje land finns ett antal lokala kammare,. JCI har sitt högkvarter i St. Louis; Missouri, USA. De länder som har flest medlemmar är USA, Japan och Tyskland.

JCI leds av en världspresident (World President) och det finns i världsstyrelsen dessutom fyra areaansvariga (Executive Vice President) samt 17 regionansvariga (Vice President). För mer information, vänligen läs mer på den internationella webbplatsen, www.jci.cc

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *