Projekt

Våra projekt
JCI är en träningsorganisation och med det menas att människor ska få möjlighet att träna på olika saker i en positiv och stöttande miljö innan de omsätter sina nyvunna kunskaper i ett professionellt sammanhang.

Ett fantastiskt sätt att träna bland annat ledarskap är genom att driva eller delta i olika projekt. Inom JCI försöker vi erbjuda flertalet projekt inom olika områden för att du ska få en möjlighet att bli den bästa ledaren just du kan bli.

Nedan kan du läsa mer om de projekt vi driver i år, vill du bli involverad i ett pågående projekt är du välkommen att ta kontakt med projektledaren för respektive projekt. Några av målen för våra projekt är att gynna vårt samhälle och samtidigt kunna stärka vårt varumärke.

Från idé till projekt

Har du en idé på ett projekt du vill bedriva? Kanske har du noterat något i dagstidningarna eller i din omvärld som du tycker JCI skulle engagera sig i eller göra ett projekt kring? Då tar du kontakt med projektkoordinatorn i JCI Örebro. Vilken hjälper dig bolla dina idéer och kanske hitta likasinnade. Detta resulterar i ett dokument som vi kallar projektdirektiv där projektidén beskrivs.

Projektdirektivet presenteras på efterkommande styrelsemöte, där styrelsen diskuterar idén, ekonomi, timing och styrgrupp. Vid ett positivt beslut utses en kontaktperson i styrelsen och sökandet efter en projektledare börjar.

Projektledaren och projektgruppen ska nu med utgångspunkt från projektdirektivet skriva samman en projektplan. Denna projektplan ska hantera frågor som vad, när, var och hur? Andra viktiga frågor är vad kostar det, och hur ska projektet betalas, dvs en budget. Projektplanen skickas till Projektkoordinatorn/Styrelsen för godkännande. Detta för att skydda projektgruppen, det är endast styrelsen som kan fatta beslut som påverkar föreningens ekonomi och rykte.

När projektplanen är godkänd är det bara att köra igång. Under projektets gång har en kontaktperson i styrelsen utsetts och rapporter ska skickas in till styrelsen månadsvis. Ett projekt är ingen självgående verksamhet utan en del av JCI Örebros helheltserbjudande, därför är det viktigt att det samordnas med övriga aktiviteter.

Efter att projektet är genomfört och aktiviteten gått av stapeln är det dags för projektrapporten. En projektrapport ska i korta ordalag dokumentera utfallet både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Pågående projekt (Mer information om respektive projekt kommer inom kort)

Välkommen med förslag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *