Styrelsen

• Local President (LP) / Ordförande – Frida Kabo
Ska leda styrelsen och JCI Örebro framåt och se till att föreningens verksamhet, medlemmar samt styrelse utvecklas. LP är styrelsens och föreningens ordförande och har huvudansvaret inom styrelsen och är föreningens ansikte utåt.
• Local Vice President (LVP) – Christian Nilsson

Dessa sitter med i styrelsen och har olika ansvarsområden som anges vid ansökningstillfället för LVP och LDP, tex:
– Business (sponsorfrågor och samarbetspartners)
– Program (boka föreläsare och kontakt med tränare)
– Medlemsansvarig
– Projektansvarig (koordinera och uppmuntra projekt)

• Local Past President (LPP)/Före detta Ordförande
Sitter med i styrelsen som stöd och svarar på frågor om JCI nationellt och internationellt
• Local Information Officer (LIO)/ Informationsansvarig – Johanna Jansson
Ansvarar för kommunikationen via nyhetsbrev, uppdaterar hemsidan, facebook, twitter, pressreleaser, m,m, Ansvarar även för att protokoll skrivs vid styrelsesammanträden och andra möten så att alla våra beslut, diskussioner och allt arbete vi genomför dokumenteras för våra medlemmar och framtida styrelser.
• Local Treasure (LT) / Kassör – Dimitra Markoupolou
Föreningens kassör. Förutom att hålla ordning på ekonomin, så har Local Treasurer också en viktig roll i budgetarbetet året innan och i den ekonomiska redovisningen året efter. I arbetsuppgifterna ingår: att ansvara för utbetalningar och fakturera medlemsavgifter och andra fordringar, att löpande redovisa en lista över betalande medlemmar, att ansvara för bokföringen och göra årsbokslut, att lämna budgetunderlag till nästa års styrelse, och att även muntligen informera styrelsen om föreningens ekonomi vid varje möte.

Är du nyfiken på och vill prova på styrelsearbete?
Att vara delaktig och prova på är bästa sättet att lära sig.

Inom JCI är verksamhetsåret från 1 januari till 31 december. Det nya årets styrelse väljs på årsmöte i slutet av året. Därefter börjar planeringen och överlämnandet inför det nya året. Inom JCI tillämpar vi On year to lead, dvs rekomendationen är att man sitter ett år på samma post. Detta gör att många har chansen att utvecklas i styrelsearbetet. Vi har nu redan kommit en bra bit in på det nya året och håller på att starta upp. Mitt förslag är att vi ser 2014 som ett prova på år där man har möjlighet att sitta kvar på samma position för 2015. Detta för att få en bättre stabilitet i uppstarten och för att alla ska ha möjlighet att vara med på de förberedande aktiviteterna inför kommande års styrelsearbete. Såklart också för att du ska ha en möjlighet att prova på om detta är något för dig.

Är du intresserad av någon av rollerna? Eller har fler frågor? hör av dig till mig redan nu på [email protected] eller 0708-497886.

Välkommen att engagera dig i styrelsen för JCI Örebro!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *