Ordförande
#64839 Peter Ljungman, Halmstad
Kassör & IPP
#63881 Ragnar Kåhre, Stockholm, Stockholm City
Vice ordförande
# 67446 Peter Uppman, Halmstad
Ledamot
#57830 Carina Andreasson, Åsa/ Snejden
Ledamot
#69934 Marie Pihl, Malmö