I samband med NK i Göteborg hölls årsmöte för JCI Sweden Senate – efter viss diskussion om dagordningens innehåll så avklarades alla punkter på mötet!

Styrelse för 2020 valdes och består av Peter Uppman som ordförande och ledamöterna Peter Ljungman (föregående års ordförande), Eva Rylander, Per Sandrup och Madeleine Martinsen.