Donerad av Senatorsföreningen i Ängelholm. Utdelas vid JCI Sweden Nationalkongress till den senator som gjort mest värdefull insats för JCI Sweden eller lokalförening under året.

Belöningen består av en stor lergök (Ängelholm stadssymbol) med inskription på en platta av trä.

Den nytta eller det nöje som JCI Sweden eller en enskild kammare har fått av en senator skall bedömas. Nyttan eller nöjet kan ha tillkommit på senatorns eget initiativ eller vara resultatet av en förfrågan om hjälp från JCI Sweden eller kammaren.

Juryn består av NP, ordförande i JCI Senate in Sweden och ordförande i Ängelholms senatorsförening. Ordförande i Ängelholms senatorsförening är sammankallande.

1994 Christer Ridström
1995 Jan-Owe Modéer
1996 Kenneth Andréasson
1997 Marita Claëson
1998 Lars Koverberg
1999 Per Erichs
2000 Thomas Thorin
2001 Werner Uhlmann
2002 Jamila El-Abed
2003 Thomas Östman
2004 Ingvar Svanborg
2005 Margaretha Eriksson
2006 Kjell Peterson
2007 Ragnar Kåhre
2008 Christer Ridström
2009 Mikael Eriksson
2010 Stefan Hanna
2011 Håkan Stenson
2012 Caroline Kåhre
2013 Håkan Stenson
2014 Peter Levinsen
2015 Åsa Johanssonn
2016 Peter Ljungman
2017 Lars Belin

2018             Martin Gustafsson

2019             Marie Pihl