Senatorsbreven är borttagna då vi måste se över dem så vi inte publicerar något vi inte får.