Stadgar i JCI Senate in Sweden

Strategisk framtidsplan 2014-2016 JCI Sweden

 

Årsmötesprotokoll

2015  jci-senate-in-sweden-arsmotesprotokoll-2015-10-17