Ett senatorskap i Junior Chamber International (JCI) är ett livstids medlemskap i en global förening. Senatorskapet utdelas till den medlem som genom sitt engagemang bidragit till verksamheten utöver det vanliga och kan tjäna som ett föredöme som ledare såväl inom JCI som i samhället i stort.

Information
Kräftskivan i Halmstad

Kräftskivan i Halmstad

Sedan 1957 anordnas JCI International Crayfish Conference av JCI Halmstad. Det är, vad vi vet, ”the longest running project” från en lokal kammare i hela världen. Hur coolt är inte det? I år firar vi 61 år och du hittar all information om årets konferens här; http://www.crayfishconference.se/

Styrelsen 2019

Ordförande #64839 Peter Ljungman, Halmstad Kassör & IPP #63881 Ragnar Kåhre, Stockholm, Stockholm City Vice ordförande # 67446 Peter Uppman, Halmstad Ledamot #57830 Carina Andreasson, Åsa/ Snejden Ledamot #69934 Marie Pihl, Malmö
CCD i Motala

CCD i Motala

I januari samlades vi i Motala för att 2018 års ordförande skulle lämna över kedjan till årets ordförande.