Det finns på några håll i landet lokala senatorsföreningar. Kontaktpersoner för dessa är:

Göteborgsnejden Bodil Karlsson
Halmstad Peter Olsson
Karlshamn – L.O Smith Peter Enckell
Malmö Håkan Stenson
Stockholm Torbjörn Berglund
Östergyllen Christer Goldhammer
Nordvästra Skåne Ingmar Smedlund
Ystadsenaten Christer Nimbratt