Senatorsföreningen i Sverige (JCI Senate in Sweden) bildades 1968 och första presidenten hette Göran Ahrsjö, #4646.Sedan JCI bildades i Sverige 1953 har det utnämnts 536 senatorer. Medlemsskapet i Senatorsföreningen är frivilligt och föreningen har idag 376 medlemmar, varav 4 har fått sina senatorskap i andra länder.
  • Den första svenska senatorn var Birgitta Follin (#657) från JCI Stockholm.
  • Den 100:e svenska senatorn var Claes Göran Axelsson (#10589) från JCI Göteborg.
  • Den 500:e svenska senatorn är Caroline Kåhre (#65850) från JCI Stockholm City.