Ett senatorskap i Junior Chamber International (JCI) är ett livstids medlemskap i en global förening. Senatorskapet utdelas till den medlem som på ett engagerat sätt bidragit till verksamheten utöver det vanliga och kan tjäna som ett föredöme som ledare såväl inom JCI som i samhället i stort.

 

Varje senator i den globala föreningen JCI Senate får ett unikt senatorsnummer. Senator nummer 1 utnämndes 1952 och hette Joaquin Gonzales, från Filippinerna. Till dags dato har drygt 72.000 senatorer utsetts över hela världen. Cirka 1000 nya senatorer utses varje år.

 

Att vara senator innebär att man är en del i ett nätverk som finns i 120 länder över hela världen.

 

Sveriges första senator hette Birgitta Follin. Hon var den första kvinnan som fick lov att närvara på en JCI världskongress som delegat. Den gången, 1954, var kongressen i Mexico City och Birgitta skulle presentera Sverige som potentiellt medlemsland i Junior Chamber International.

 

Såväl aktiva medlemmar som senatorer har en gemensam värdegrund i den Creed som antogs redan 1946. Den har samma lydelse idag som då och är fortfarande både viktig och högsta grad tillämplig på dagens världsbild.