NLP – lärdomar och foton

Daniel Aktiviteter, JCI Stockholm

I början av februari hölls NLP Diploma med Martin Gustafsson. Nio förväntansfulla deltagare hade lyckats få tag i platserna på den populära kursen som hölls på Södermalm i Stockholm. Under två dagar fick vi lära oss grunderna i NLP genom teori och praktik. Vi testade uppmärksamhet i kommunikationssignaler, övade våra förmågor att skapa mottaglighet, analyserade hur de olika sinnen varierade …