Reserapport: Achieve & årsfest i Göteborg

Daniel Aktiviteter, JCI i Sverige, JCI Stockholm

Den 8 mars besökte undertecknad vår systerkammare i Göteborg och deltog i kursen JCI Achieve samt kammarens årsmöte och årsfest.

JCI Achieve handlar om grunderna i JCI. Man går igenom värderingar, vision och mission och det är fokus på diskussion kring alla dessa områden. Vi kommer framöver att hålla kursen även i Stockholm.

Årsmötet resulterade bland annat i att styrelsen blev fulltalig – grattis JCI Göteborg till det! Den efterföljande årsfesten bjöd på god mat, prisceremonier och underhållning i form av samba-dansare. I egenskap av ordförande för JCI Stockholm höll jag ett tal (på rim, så kan det gå) och överlämnade en present till den nyvalda ordföranden Louise Haglund.

Jag vill rikta ett stort TACK till JCI Göteborg för gott arrangemang och dito värdskap!

Karolina Luna håller i JCI Achieve.

Karolina Luna håller i JCI Achieve.

Karolina Luna håller i JCI Achieve.