JCI Impact-utbildning och -workshop

Daniel Aktiviteter

En givande heldag i JCI Impact-anda är nu avslutad. Dagen började med JCI Impact-utbildningen, JCI:s officiella utbildning för att ge medlemmarna verktyg att skapa bestående positiv förändring i samhället. Redan under utbildningen identifierades ett antal områden där kursdeltagarna ansåg att för lite gjordes för att lösa de problem som finns i samhället och skapa en bättre framtid.

På eftermiddagen, efter att JCI Impact avslutades, sattes deltagarnas nya kunskaper på prov direkt och vi arbetade oss igenom ett antal identifierade problem i vår omvärld genom att nyttja JCI Imapct-metodiken. De två stora områdena som vi lade vår tid på var dels de aktuella frågeställningarna kring tiggare från EU-länder – främst från Rumänien där vi direkt identifierade att vi behövde få in mer information kring frågan och vi kommer att kontakta medlemmar i JCI Rumänien för att få information om hur man ser på dessa frågor på plats i Rumänien för att sedan bearbeta detta vidare för att se om och hur JCI Stockholm kan vara med och skapa en positiv långvarig förändring i frågan.

Den andra stora frågan var hemlösheten som finns i Stockholm där vi diskuterade möjliga insatser som JCI Stockholm kan göra för att hjälpa utsatta hemlösa till att komma tillbaka till arbetslivet och vardagen. Beslut togs att ytterligare fakta om detta problem ska samlas ihop och ett par av deltagarna på JCI Impact-workshopen ska sammanställa denna fakta för att se hur JCI Stockholm kan vara med och skapa positiv förändring. Håll utkik i din mail-låda då vi räknar med att skicka ut mer om detta under våren!