Nordic Academy 2015

Anna S Internationellt

Den 29 juli–2 augusti hade jag, Anna Vikström, förmånen att få delta i Nordic Academy i Daugavpils i Lettland. En femdagars akademi där Jaycees från de nordiska länderna samlades för att lära sig mer om JCI, styrelsearbete, knyta kontakter sinsemellan för framtida samarbete och mycket mer. Stor del av dagarna bestod av föreläsningar varvat med praktiska inslag. Det var ett …