JCI Stockholm, Stockholms Juniorhandelskammare i samarbete med Stokholms Handelskammare

jenniahlstedt Okategoriserade

JCI Stockholm har samarbetat sedan länge med Stockholms Handelskammare, men vad innebär det och hur började det? Låt oss berätta historien… Exakt hundra år sedan började samarbetet mellan JC (då kallade Junior Citizens) och handelskammaren i St. Louis, USA där rörelsen ursprungligen grundades. 1918 bytte vår organisations namn till Junior Chamber of Commerce. Heinz Goldman hade bekantat sig med JC …