JCI Stockholm, Stockholms Juniorhandelskammare i samarbete med Stokholms Handelskammare

jenniahlstedt Okategoriserade

JCI Stockholm har samarbetat sedan länge med Stockholms Handelskammare, men vad innebär det och hur började det? Låt oss berätta historien…

Exakt hundra år sedan började samarbetet mellan JC (då kallade Junior Citizens) och handelskammaren i St. Louis, USA där rörelsen ursprungligen grundades. 1918 bytte vår organisations namn till Junior Chamber of Commerce.

Heinz Goldman hade bekantat sig med JC i stipendiatresa i USA och efter hemkomst samlade in tjugotal unga män från näringslivet till ett möte. 1953 grundades då Stockholms Junior Chamber med bl.a. Sven-Åke Lindgren, Rune Hagbarth och Einar Engellau som första medlemmar.

1960-talet var genombrottet till JC-rörelsen i Sverige, då antal lokalföreningar och medlemmar ökte starkt, stora projekt drevs även internationellt och under 1965 skrevs avtalet i namnfrågan med Handelskammaren. Verksamheten fokuserade på stora samhällsfrågor och svenskarna t.ex. besökte Västtyskland just efter Berlin muren hade rests och påverkade starkt till att också kvinnor kunde bli medlemmar i organisationen. I Stockholm valdes ”Årets Lärling” från kandidater från hela landet och vinnaren belönades med flera månaders yrkespraktik i Massachussetts, USA.

Som första land visar Sweden Jaycees ett konkret resultat av samarbetsavtalet mellan ICC (International Chamber of Commerce) år 1984 och JCI genom att medverka under ICC:s världskongress i Stockholm med en egen monter vid utställningen ”The Swedish Contribution” och som utställningsvärd.

JCI Stockholm har haft en fast plats i Stockholms Handelskammares fullmäktige sedan många år för en av våra medlemmar. Nu är det dags igen att välja nästa representant för tre års mandatperiod från oss till denna utsiktspunkt i regionens näringsliv och göra också JCI Stockholm synlig till stadens beslutsfattare. Valet görs i JCI Stockholms årsmöte 13 mars.

Martin Green 2009-2011
Christian J Skantze 2012-2014
Jonathan Blomqvist 2015-2017
Du? 2018-2020

Vår senaste representant Jonathan Blomqvist (lokalpresident 2013) beskriver arbetet:

Styrelsen för Stockholms Handelskammare har på senare år valt att arbeta mer aktivt med fullmäktige, vilket innebär att vid vissa tillfällen använda fullmäktige som ett bollplank och hjälpa till att navigera olika beslut och vägar framåt. Resterande del mer för att informera om vart Handelskammaren är på väg samt mer administrativt för att dra igenom större beslut som att sälja fastigheter osv.
Utöver detta är de flesta möten rätt styrda och som deltagare mer får agera åhörare för att ta till sig informationen. Självklart finns det tillfällen att yttra sig, men då oftast inom ämnets ramar som kan vara rätt strikta. Så sammanfattningsvis informerar styrelsen primärt fullmäktige om vad de fokuserar på för att ge en möjlighet att inflika om vägen går helt åt fel håll.
Mycket energi har lagts på att ta fram fokusområden inför valen och opinionsbilda, se över hur Stockholm kan göras bättre samt vilka problem de flesta företag möter när de vill växa i Stockholmsregionen samt hur dessa kan lösas på bästa vis. Integration har även varit mycket på tapeten.”

Kommentarer från Martin Green (lokalpresident 2008):

Jag var representant i 3 år. Angående hur det var så var det intressant att få träffa topparna i svenskt näringsliv. Dock blev fullmäktige inte så ofta involverade. Det var typ julfest, årsmöte etc. Några diskussioner om Stockholms utveckling var det också.”

Den personen som väljs till rollen får boka två nästa möten till kalender:
Handelskammarens fullmäktigemöte den 19 mars kl 17.00-19.00
– Stockholms Handelskammares årsmöte den 30 maj kl 11.00-13.00

Mer information: Jenni Ahlstedt
Källor till historiken: JCI Sweden wiki, artiklar Historia och JCI Sweden genom åren