Projekt

Projekt är en av våra grundbultar inom JCI, detta ger oss möjligheten att utveckla våra egna kunskaper samtidigt som vi skapar något som är positivt för andra – de flesta av våra projekt syftar till att skapa bestående positiv förändring i samhället. JCI är en organisation där medlemmarna ska lära och utveckla sig själva, därför uppmuntrar vi medlemmarna att i JCI-projekt prova roller de tidigare inte har haft. På så vis får de nya kunskaper genom det stöd de får från andra inom JCI.

Pågående projekt

Om du är nyfiken på de aktuella projekten, eller om du själv vill delta, är du välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen. Detsamma gäller om du har idéer för projekt som du tycker att JCI Stockholm bör genomföra.

Open Doors

JCI har FN som partner och stöttar dem gärna i deras utvecklingsmål. Ett av dessa är att stärka flickor och kvinnor och det är något vi tagit tillvara på i JCI Stockholm. I september arrangerar vi vad vi kallar för en inspirationshelg för tjejer i åldern 18–25 – projekt Open Doors.

Jul För Alla

Julen ska vara en glädjens högtid, även för barn och ungdomar. JCI Stockholm har i två år samlat in och slagit in julklappar till barn och ungdomar i åldern 0–18 år som lever i familjer med begränsad ekonomi. Detta gör vi för att vi ser en långsiktigt effekt av att barn och ungdomar får dela den glädje det är att få en present tänkt att unna mottagaren. Projektet bedrivs genom partnerskap både inom näringslivet och med andra ideella organisationer. Mer information finns på Facebooksidan för Jul För Alla.

Avslutade projekt

Ett axplock av våra avslutade projekt presenteras nedan. En del projekt inom JCI kan ibland återstartas om behov och intresse finns att genomföra projektet igen.

Battle of the Baltic (BoB)

Ett JCI-internt projekt med syfte att skapa en större gemenskap med de JCI-medlemmar som bor runt Östersjön. Under årets träff deltog medlemmar från både Helsingfors och Tallin utöver Stockholm. Avsikten med BoB är att skapa en avslappnad miljö för att kunna utbyta erfarenheter, kunskaper och utöka sitt nätverk.

ECM 2000 samt 2010

ECM (European Captials Meeting) är en årligen återkommande konferens som vandrar mellan Europas huvudstäder. Den har arrangerats i städer som London, Berlin, Köpenhamn, Belgrad osv. JCI Stockholm har varit värd för ECM två gånger. Under ECM diskuteras de specifika problem huvudstäder står inför och värden för ECM står för temat som kan vara exempelvis säkerhet, företagande eller turism. Under ECM visar även värdstaden upp sin bästa sida genom intressanta studiebesök och guidning. Under ECM 2010 avhölls exempelvis en av middagarna i Stadshuset i Blå salen. En ambition finns att få hålla ECM 2020 i Stockholm.

Välkommen hem

Ahmed föddes i Somalia och kom till Sverige vid 10 års ålder och har sedan dess levt i 10 år i Tensta. Under hösten 2008 blev Ahmed medlem i JCI Stockholm och efter 2 månader berättade han följande:

På två månader har jag träffat fler svenskar än jag gjort på 10 år i Sverige. På två månader har jag blivit hembjuden på middag till 2 svenskar, detta har inte hänt på de 10 år jag levt här.

Med detta i baktanke skapade JCI Stockholm projektet ”Välkommen Hem” där vi på ett organiserat sätt skapade möjligheter för människor från olika kulturer och länder att träffa nya personer och utvidga sitt kontaktnät. Vi skapade ett antal team om 4 personer varav 2 med ursprung från Sverige och 2 med annat etniskt ursprung eller kultur. Under 8 veckor träffades dessa 4 personer varannan söndag hemma hos varandra och alla bjöd på middag varsin gång. Vi började varje 8 veckorsperiod med en informationsträff och avslutade och summerade projektet med en gemensam middag och festligheter för alla involverade. Avslutningen blev således ännu ett tillfälle att utöka sitt kontaktnät och träffa fler trevliga människor.