Utbildningar

JCI har ett internationellt utbildningssystem med flertalet utbildningar som är identiska i hela världen. Dessa utbildningar är skapade av JCI-medlemmar och hålls av JCI-medlemmar. Alla medlemmar inom JCI har möjligheten att gå dessa utbildningar samt själva hålla utbildningarna. Utbildningssystemet är byggt för att medlemmarna ska kunna föra all kunskap vidare. Utöver JCI:s officiella utbildningar håller JCI Stockholm lokala utbildningar baserat på efterfrågan hos medlemmarna.

Syftet med alla utbildningar inom JCI är att ge våra medlemmar chansen att bli aktiva medborgare som skapar positiv påverkan i samhället. Detta betyder att utbildningarna inte bara är användbara inom JCI utan även i ditt yrkesliv.

De internationella utbildningar som finns är följande (beskrivning på engelska):

[vc_column width=”1/1″]

JCI Impact

JCI Impact is a course aimed for JCI members who want to become active citizens and create long-lasting positive change in their communities. The course discusses the active citizenship concept, covers the analysis of community needs, solutions addressing these needs and discusses the projects a Local Organization can conduct with all sectors of society in order to create sustainable and effective positive change in their community.


[/vc_column]

[vc_column width=”1/1″]

Effective Leadership

The Effective Leadership course will define the kind of effective leadership needed to address the local, national and global problems of the 21st century society. The course intends to provide a foundation on which individuals can build their capacity and character to motivate others to take action for common purpose.


[/vc_column]

[vc_column width=”1/1″]

Effective Meetings

What this course proposes is that JCI Local Organizations must be creative when organizing meetings. Because each Local Organization is different and can change every year, Local Officers must decide what type of meeting is more effective for the members and the organization. On one hand, humans have a need to meet person-to-person, while on the other hand, innovations have proven that there are other ways of achieving the same results.


[/vc_column] [vc_column width=”1/1″]

Effective Communications

This course explains the concepts of effective communication and the many forms it comes in including verbal, non-verbal, written and listening so that active citizens can create sustainable impact through effective communication and action.

[/vc_column]
 [vc_column width=”1/1″]

JCI Achieve

The JCI Achieve course uses discussions and analogies to help members understand one’s own values and the values and principles of JCI, the role of all members in establishing the Local Organization’s identity, the activities needed to fulfill the JCI Mission and develop JCI members into active citizens who will create positive change in their communities.JCI Achieve is a half-day course and should be taken by all new members who want to fully understand the principles, meaning, purpose and dynamics of a JCI Local Organization.


[/vc_column]
 [vc_column width=”1/1″]

JCI Admin

JCI Admin is the JCI Local Organization management course recommended for any member who wants to become a member of the local board or a leader at any level in the Local Organization. The course covers the structure of the local board, management of the Local Organization affairs and the responsibility of the Local Organization in providing development opportunities that will empower JCI members to create positive change in and outside of JCI.

JCI Admin should be taken by all members who want to fully understand the dynamics of the management and administration of a JCI Local Organization.


[/vc_column] [vc_column width=”1/1″]

Mentoring

This course will outline the proposed JCI Mentoring Program, which will enable established JCI members to support new JCI members and engage them in activates aimed at developing active citizens. This course will go over what it means to be a mentor, the responsibilities required, the proposed JCI Mentoring system, as well as tips on how to be the best mentor you can be.


[/vc_column] [vc_column width=”1/1″]

Networking

Networking is the JCI course on turning your personal contacts into lasting, trusted and productive connections and relationships. The course covers the principles and dynamics of networking, how to identify and use the opportunities when contacting people, the follow up actions needed after meeting the person to keep adding value to the connection and how to use the participation in JCI activities to build a reputation that will establish a network of connections for the future.


[/vc_column] [vc_column width=”1/1″]

Omoiyari

The Omoiyari Course is a two-hour course based on a Japanese concept of living in harmony with respect and mutual understanding that will inspire JCI members to become active citizens and work toward a balanced and trustworthy society.

[/vc_column]
 [vc_column width=”1/1″]

Presenter

Presenter, the JCI Effective Presentation Course is a full day course that focuses on the concepts of creating and delivering an effective presentation utilizing visual aids and strong delivery methods with a mind towards understanding the audience. Participants practice presentations during the entire course.Presenter should be taken by all members who want to expand their presentation skills in order to make better project reports and intervene during chapter meetings.


[/vc_column]
 [vc_column width=”1/1″]

Project Management

Planning, Executing and Evaluating Projects using the JCI Active Citizen Framework.In order to achieve JCI’s mission to create positive change around the world, JCI members run projects following the JCI Active Citizen Framework creating sustainable impact in their communities. This course goes over the basic components of project management related to planning, executing and evaluating projects. Participants will develop their skills to create a project statement, define clear objectives, identify and target meaningful partnerships, plan action steps and evaluate a project’s success.


[/vc_column]
 [vc_column width=”1/1″]

Social Responsibility

The Social Responsibility Course is a half day course designed to create awareness in Active Citizens that individuals have responsibility to their community and the environment, it promotes the principles of United Nations Global Compact in the practice of business, encourages individuals to act responsibly in business and society and encourages the implementation of best Corporate Social Responsibility practices.Social Responsibility is recommended for people who seek to understand their role as Active Citizens within the community and the environment as well understanding the commitment that individuals can make to ensure the sustainability of our planet, and prosperity of people in the community.


[/vc_column]

Lokala utbildningar

JCI Stockholm anordnar utbildningar på lokal nivå med ett innehåll som är anpassat efter de behov och önskemål som medlemmarna i JCI Stockholm har. Dessa utbildningar varierar. Exempel på lokala utbildningar som har hållits i JCI Stockholm under senaste åren är:
 [vc_column width=”1/1″]

NLP

Neurolingvistisk programmering (NLP) är en beteendepsykologisk modell som bygger på studier av professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. En tvådagarsutbildning i NLP practioner genomfördes där JCI Stockholms medlemmar fick en första inblick i NLP och en enklare verktygslåda för att kunna arbeta med att förbättra sitt eget beteende med att bl.a. arbeta för att göra negativa känslor mindre tydliga.

[/vc_column]
 [vc_column width=”1/1″]

Styrelseutbildning

När man ska arbeta i en styrelse, oavsett om det är inom företag eller ideella organisationer, är det alltid bra med ett visst kunnande. Av denna anledning anordnade JCI Stockholm en utbildning i styrelsearbete med inriktning både på rollen, ansvaret och de krav man ska ställa vid styrelsearbete. Utbildningen genomfördes av medlem från StyrelseAkademien och baserades på deras tvådagarsutbildning i styrelsearbete som leder till deras certifiering som styrelseledamot.

[/vc_column]
 [vc_column width=”1/1″]

Retorik

Föreläsningar i retorik har anordnats flertalet gånger i JCI Stockholm och vi har dessutom kontinuerligt utbildningar i debatteknik. Allt i ett led att skapa en kunskap hos våra medlemmar i att kunna debattera olika ämnen – kända som okända. Inom JCI anordnas även tävligar, både lokalt och internationellt, i debatteknik (JCI Debating).

[/vc_column]