Vad är JCI?

Verksamhetsidé
JCI ska erbjuda utvecklingsmöjligheter som stärker unga människor att skapa positiv förändring.

Vision
JCI ska vara det främsta globala nätverket för unga, aktiva medborgare.

JCI står för Junior Chamber International och det är en politiskt och religiöst obunden organisation som erbjuder utvecklingsmöjligheter för personer mellan 18 och 40 år. Det finns 5000 lokala organisationer i mer än 110 länder runtom i världen. JCI är en lärandeorganisation, vilket innebär att man använder sig av principen ”learning by doing”. Medlemmarna får exempelvis möjlighet att leda projekt, utföra event och vara del av en styrelse. Faktum är att vi uppmanar våra medlemmar att göra allt detta – vi vill ha aktiva medlemmar! JCI är nämligen även en medlemsorganisation, dvs. en organisation av medlemmar och för medlemmar. Vi driver organisationen tillsammans. I JCI får medlemmar möjligheten att skapa nya erfarenheter och färdigheter. Och chansen att lyckas, såväl som misslyckas. Vi erbjuder helt enkelt en möjlighet att prova på – en möjlighet som sällan erbjuds under utbildningen eller på jobbet. Allt arbete i lokalföreningen är ideellt och vi hjälps åt för att driva arbetet framåt.

Årligen arrangeras en mängd lokala, nationella och internationella kongresser, workshops, föreläsningar, seminarier och utbildningar. ”Be Better” är vår utgångspunkt inom JCI och med detta menar vi att vi får människor att växa och bli bättre.

JCI är en ideell organisation. Det betyder bland annat att vi inte styrs av vinstintressen. Vår utgångspunkt är istället åtaganden utan ekonomisk vinning, gärna kopplat till ett samhällsengagemang. Vi utgår också ifrån att allt är möjligt och att man alltid kan bli bättre. Det är med den inställningen JCI har lyckats etablera sig så starkt världen över.

Lämna ett svar